Bento Cỡ Vừa

Nguyên liệu tươi sạch, an toàn vệ sinh, Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 Mở bán từ : 08:30 - 10:30